Opleidingsvorm 1


Doelgroep:

Leerlingen met een diepe tot matige verstandelijke beperking, een fysieke beperking of met ASS

Doelstelling:

Toeleiding naar een beschermd woon-en werkmilieu

Werking:

In opleidingsvorm 1 (OV1) werken wij met 3 doelgroepen:

  • Kunst: Dit zijn leerlingen met ASS die nood hebben aan een separate autiwerking. De klassen binnen deze doelgroep hebben namen van kunstenaars.
  • Stenen: De leerlingen in de klassen van de Stenen krijgen onderwijs in een geïntegreerde werking. De klassen in deze doelgroep hebben allen namen van stenen gekregen.
  • Stimuli: Zowel binnen Kunst als binnen Stenen, zijn er klassen waarin zich jongeren bevinden met zeer grote ondersteuningsbehoeften. Hen brengen we onder bij de stimuli.

De werking van de Kunst- en Stenenafdelingen  is gelijkaardig. Het verschil zit voornamelijk in de aanpak: separate autiwerking versus geïntegreerde werking.
In de stimuligroepen is de werking volledig afgestemd op de grote ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.