Schilder-decorateur


Opmerking: Deze opleiding wordt afgebouwd. Enkel de leerlingen die momenteel deze opleiding volgen, kunnen de opleiding afronden.

Observatiefase:

 • Aanleren van gepaste basisvaardigheden en basistechnieken
 • Kennismaken met het competentieprofiel Schilder-decorateur:
  • Verschillende gereedschappen, materialen en grondstoffen
   leren onderscheiden
  • Aanleren van eenvoudige verftechnieken
  • Correcte attitudes aanleren aangaande werkplaats, respect voor
   werk van anderen en eigen werk

Opleidingsfase:

 • Aanleren van basistechnieken:
  • Doelgericht leren keuzes maken aangaande materialen en
   gereedschappen
  • Leren aandacht hebben voor voorbereidend werk
  • Aanleren van meer specifi eke verftechnieken
  • Aanleren van eenvoudige behangtechnieken
 • Aanleren van correcte attitudes aangaande milieu en veiligheid
  op de werkvloer

Kwalificatiefase:

 • Verfijnen van de gekende basistechnieken
 • Zelfstandig keuzes maken in materialen en gereedschappen
 • Zelfstandig de juiste voorbereiding en afwerking kiezen
 • Prijsbewust leren omgaan met materialen en gereedschappen
 • Correcte attitudes hanteren aangaande milieu en veiligheid in het
  algemeen
 • Praktijk op verplaatsing (POV), werken voor derden
 • Ervaring opdoen tijdens stages in bedrijven (periodieke stages)
 • Zelfstandig uitvoeren van de kwalificatieproef in het 5de jaar

Stage en mogelijkheden tot werk:

 • Schilder – behangers
 • Schilder – decorateurs
Arbeidsattitudes:
 • Aandacht voor correcte arbeidsattitudes:
  • Orde, netheid en stiptheid
  • Beleefdheid en respect
  • Eerlijkheid en betrouwbaarheid
  • Werktempo en zelfstandigheid
  • Algemene sociale omgang
 • Ruime aandacht hebben voor veiligheid
 • Fysieke inspanningen aankunnen