Opleidingsvorm 3


Doelgroep:

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, met een lichte verstandelijke beperking, met gedrags- of emotionele problemen, of een fysieke beperking

Doelstelling:

Toeleiding naar een zelfstandig woon- en werkmilieu

Werking:

De leerlingen van OV3 worden opgeleid om tewerkgesteld te worden in het normale economische arbeidscircuit. De opleiding is daartoe opgebouwd in 3 fasen, waarbij de arbeidscompetenties (vaardigheden en attitudes) steeds belangrijker worden naarmate de opleiding vordert.
Tijdens de eerste fase (observatiejaar) krijgt elke leerling een breed aanbod van vakken. Vanaf de 2e fase wordt gekozen voor een opleiding.

In een optionele 4e fase (alternerende beroepsopleiding of ABO) wordt extra ingezet op specifieke competenties. Tijdens dit laatste opleidingsjaar volgen de leerlingen 2 dagen per week les op school en gaan ze 3 dagen per week op stage.