Opleidingsvorm 2


Doelgroep:

Leerlingen met een matige verstandelijke beperking, met gedrags- of emotionele problemen, met een fysieke beperking of met ASS

Doelstelling:

Toeleiding naar een begeleid woon- en werkmilieu

Werking:

De leerlingen van OV2 worden opgeleid om tewerkgesteld te worden in maatwerkbedrijven. De opleiding is daartoe opgebouwd in 2 fasen, waarbij de arbeidscompetenties (vaardigheden en attitudes) steeds belangrijker worden naarmate de opleiding vordert.

In een optioneel aanvullend jaar (alternerend leren) wordt extra ingezet op specifieke competenties. Tijdens dit laatste opleidingsjaar volgen de leerlingen 2 dagen per week les op school en gaan ze 3 dagen per week op stage.