Onderwijsaanbod


In de 3master Campus Kasterlee secundair onderwijs wordt onderwijs aangeboden in 3 opleidingsvormen: opleidingsvorm 1 (OV1), opleidingsvorm 2 (OV2) en opleidingsvorm 3 (OV3).
Aan onze school is ook een GON-team verbonden.

De maatschappij evolueert snel en we vinden het als school belangrijk om op deze evoluties in te spelen. Daarom hebben we recent een algemene visie op leren ontwikkeld, die we voor elke opleidingsvorm verder hebben uitgewerkt. De vertaling van deze visie op de werkvloer, m.a.w. het realiseren ervan, is het speerpunt van ons beleidsplan tijdens de eerstvolgende schooljaren.