Aanmelden – Inschrijven

Inschrijvingsprocedure 2017-2018

Overweeg je een inschrijving in onze school? Dan is het goed om weten dat we werken met een aanmeldingsprocedure. Hieronder vind je meer info.

Waarom een aanmeldingsprocedure?

In het verleden konden we niet altijd alle geïnteresseerde leerlingen opvangen. Om de aanmeldingen en inschrijvingen eerlijk te laten verlopen, hebben we een procedure uitgeschreven. Deze manier van werken is goedgekeurd door de Commissie Leerlingenrechten.

Hoe kan ik een kind aanmelden?

Aanmelden voor het komende schooljaar gebeurt elektronisch via onze website, tijdens een bepaalde aanmeldingsperiode (zie hieronder). Als je als ouder of begeleider een kind wilt aanmelden, dien je online een formulier in te vullen. Je vult een aantal basisgegevens in zodat wij de aanmelding kunnen registreren.

Aanmelden voor het huidige schooljaar of buiten de aanmeldingsperiode, kan je op de school zelf doen. Je moet je dan fysiek aanmelden. Je neemt best op voorhand telefonisch contact om te informeren of er nog plaatsen zijn.

Wanneer kan ik een kind aanmelden?

Wanneer je een kind wil aanmelden voor het komende schooljaar (2017-2018), kan je dit doen op onze website vanaf 6 maart 2017 om 10u. Op 24 maart om 16u wordt het aanmeldingssysteem afgesloten. In de weken erna nemen we de tijd om de aanmeldingen te verwerken. Wanneer er nadien nog open plaatsen zijn, kan je hiervoor aanmelden ter plaatse op school vanaf 1 juni om 10u. Deze latere aanmeldingen gebeuren niet elektronisch.

Wanneer je al een kind op onze school hebt, kan je genieten van voorrang en al vroeger aanmelden. Zie hieronder.

Wanneer je een kind wil aanmelden voor het huidige schooljaar (2016-2017), neem je best eerst telefonisch contact op met de school op het nummer 014 850052.

Wat moet ik vooraf in orde maken?

Vooraleer je een aanmelding doet, dien je te weten voor welke opleidingsvorm je kind in aanmerking komt. Dit is belangrijk. Je keuze bij de online aanmelding is onmiddellijk bepalend. Je kan immers slechts 1 optie aanvinken.

Het CLB en de huidige school van je kind informeren en adviseren je bij de oriëntering. Bespreek tijdig met hen wat de opties voor je zoon of dochter zijn. Het CLB voorziet het attest dat noodzakelijk is voor een inschrijving in het buitengewoon onderwijs. Informeer goed naar de juiste opleidingsvorm en het juiste type.

Is het noodzakelijk dat je kind naar school kan komen met busvervoer geregeld door de school? In dat geval dien je te weten of je kind vervoersgerechtigd is. Meer info hierover vind je hier. Voor vragen kan je contact nemen met Joke Van Leeuw.

Tot slot, indien je een vraag hebt voor het internaat, kan je contact opnemen met de verantwoordelijke op nummer 014 611370. De aanmeldingen bij het internaat lopen apart van de aanmeldingen op de school.

Wie heeft voorrang om in te schrijven?

Het decreet betreffende het inschrijvingsrecht van november 2011 – mei 2012, bepaalt dat broers en zussen van onze leerlingen en kinderen van personeel voorrang hebben op alle anderen. Zij krijgen de kans om zich aan te melden voor het schooljaar 2017-2018 van 23/01/2017 om 10u t.e.m. 03/02/2017 om 16u. Als je behoort tot deze groep (broers of zussen en kinderen van personeel), kan je vanaf 13/02/2017 effectief inschrijven.

Kan ik meer dan 1 kind aanmelden?

Wanneer je 2 kinderen of meer voor hetzelfde schooljaar op onze school wenst aan te melden, geldt het tijdstip van de eerste aanmelding.

Kan ik de aanmelding op voorhand oefenen?

We geven je de mogelijkheid om de aanmelding te oefenen via dit oefenscherm. Het oefenscherm geeft je een idee van welke gegevens je bij de effectieve aanmelding zult moeten ingeven.

Wanneer weet ik of ik na een aanmelding mijn kind effectief kan inschrijven?

De aanmeldingsperiode loopt enkele weken om iedereen de kans te geven aan te melden. Nadien nemen we enkele dagen de tijd om alle informatie te verwerken. Vier dagen na ordening van alle aanmeldingen ontvang je een brief met de mededeling of uw kind zich kan komen aanbieden voor inschrijving of niet, dit ten vroegste vanaf 18/04/2017. Als je behoort tot een voorrangsgroep (broers of zussen en kinderen van personeel), kan dit vanaf 13/02/2017, anders vanaf 18/04/2017.

Hoe gebeurt een effectieve inschrijving?

Wanneer je kind gunstig gerangschikt is, ontvang je een brief met een uitnodiging voor een intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats op school. Beide ouders en de leerling worden uitgenodigd. Tijdens dit gesprek stellen we de werking van onze school verder voor en proberen we de leerling te leren kennen. We doorlopen het intakeverslag.

Een inschrijving kan enkel gebeuren met een juist attest van het CLB en op voorwaarde van goedkeuring van het schoolreglement.

Werken jullie samen met Nautica?

We hebben onze aanmeldingsprocedure uitgewerkt samen met Nautica. In deze school kunnen leerlingen les volgen binnen opleidingsvorm 1 of 4. Aanmeldingen gebeuren voor deze twee scholen op eenzelfde platform. Voor opleidingsvorm 1 hebben wij een werking complementair aan elkaar. De aanmeldingen voor deze groep zullen wij dan ook samen bekijken.

Voor meer informatie over Nautica kan je terecht op hun website www.go-nautica.be of kan je contact opnemen via het telefoonnummer 014 631065.

Hoe kan ik de school leren kennen?

Als je een aanmelding wilt doen, is het belangrijk dat je op voorhand kennis kan maken met onze school. Op onze website vind je heel alvast wat informatie.

We nodigen je ook graag uit op school en organiseren daarom

  • Een infoavond voor geïnteresseerde nieuwe leerlingen: op maandagavond 16 januari, vanaf 19.00 uur in onze school.
  • Een opendeurdag voor alle geïnteresseerden en sympathisanten: op 19 februari, tussen 12.00 uur en 18.00 uur op onze school.

Gelieve op voorhand te verwittigen als je wenst langs te komen, zo kunnen we je goed ontvangen!

Lukt het niet om op bovenstaande momenten langs te komen? Neem dan even telefonisch contact op.

Waar kan ik terecht met vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren met vragen over onze school of over onze aanmeldingsprocedure. U kan hiervoor terecht bij Joke Van Leeuw (014 850052).

Overzicht van de aanmeldings- en inschrijvingsperioden

23/01/2017 om 10u tem 03/02/2017 om 16u Aanmeldingsperiode: broers en zussen en kinderen van personeel (niet elektronisch)
06/02/2017 tem 09/02/2017 Ordening van de plaatsen
10/02/2017 Brieven meegeven of versturen
13/02/2017 tem 03/03/2017 Intake + Inschrijven na 1ste aanmeldingsperiode
06/03/2017 tem 24/03/2017 Elektronische aanmeldingsperiode overige leerlingen vanaf 10.00 uur.
27/03/2017 tem 30/03/2017 Ordening + interne verschuivingen
31/03/2017 Brieven versturen
18/04/2017 tem 31/05/2017 Intake + inschrijven na de 2de aanmeldingsperiode
Vanaf 01/06/2017 Reguliere inschrijvingen – aanmelden ter plaatse op school aanmelden vanaf 10.00 uur.