3master BS Kasterlee 2016 logo


Beleidsteam Kasterlee 1
Vestigingscoördinator: Dominique Cannaerts
Orthopedagoog Katrien Smets
Sociaal verpleegkundige: Aurélie Vandesteene

like-us-on-facebook

 

  • Onderwijs voor kleuters met een lichte, matige tot ernstige verstandelijke beperking (type 2)  en eventueel ook een fysieke beperking (type 4) of een diagnose STOS (type 7).
  • Onderwijs voor kleuters met een lichte, matige tot ernstige verstandelijke beperking (type 2) en eventueel ook een fysieke beperking (type 4) en met een autismespectrumstoornis (type 9) of een diagnose STOS (type 7).
  • Onderwijs voor kinderen met een autismespectrumstoornis (type 9)  met een lichte verstandelijke beperking tot een randnormale begaafdheid of een diagnose STOS (type 7).
  • Onderwijs voor kinderen met een fysieke beperking (type 4), ontwikkelingsdyspraxie / motorische coördinatiestoornissen en met een verstandelijke beperking.

 

Beleidsteam Kasterlee 2
Vestigingscoördinator: Evie De Boeck
Orthopedagogen: Griet Van Ballaer en An Verborgt
Sociaal verpleegkundige: Katleen Van Loco

like-us-on-facebook

 

  • Onderwijs aangepast aan leerlingen met een matig tot ernstig  mentale beperking ( type 2 ), al dan niet gecombineerd met (geïntegreerde werking) ASS of  een fysieke beperking ( type 4 )
  • Onderwijs aangepast aan leerlingen met een ernstig mentale beperking ( type 2 ), gecombineerd met een autismespectrumstoornis.