3master BS Retie 2016 logo
   like-us-on-facebook


Beleidsteam
Vestigingscoördinator: Ken Leysen
Orthopedagogen: Lien Cornelissen en Joy Van Dessel
Sociaal verpleegkundige: Kristien De Bal

 

  • Onderwijs aangepast aan leerlingen met een licht mentale beperking en/of een leerachterstand (type 1, 8, basisaanbod), al dan niet gecombineerd (geïntegreerde werking) met gedrags- en/of emotionele problemen, ASS, een fysieke beperking of een taal-spraakproblematiek (type 3, 4, 7, 9).
  • Onderwijs aangepast aan leerlingen die nood hebben aan individuele trajectwerking (type 1, 3, 4, 7, 9)