3master BS Herentals 2016 logo   
like-us-on-facebook

 

Beleidsteam
Vestigingscoördinator: Els Marinus
Orthopedagogen: Liesbeth Deferme en Nina Severijns
Sociaal verpleegkundige: Annelies Van Eecke

 

  • Onderwijs aangepast aan leerlingen met een licht mentale beperking en/of een leerachterstand (type 1, 8, basisaanbod), al dan niet gecombineerd (geïntegreerde werking) met gedrags- en/of emotionele problemen, ASS, een fysieke beperking of een taal-spraakproblematiek (type 3, 4, 7, 9).
  • Onderwijs aangepast aan leerlingen met een autismespectrumstoornis en (rand) normale begaafdheid  (type 7, 9).
  • Onderwijs aangepast aan leerlingen met gedrags – en/of emotionele problemen en een (rand) normale begaafdheid (type 3).