Als een kind en zijn ouders zich aanmelden om in te schrijven in een school voor  buitengewoon onderwijs, willen ouders ook weten of hun kind recht op vervoer naar die school heeft.
Het recht op een inschrijving van een leerling in een school voor buitengewoon onderwijs geeft niet automatisch recht op gratis leerlingenvervoer.
Via de website van Onderwijs Vlaanderen kan u zelf alvast onderzoeken of uw kind in aanmerking komt voor onze gratis busdienst.

Voor meer informatie kan u zich telefonisch wenden tot onze dienst leerlingenvervoer.