Belangrijke informatie

 • Kennismakingsbezoeken zijn vrijblijvend. Hiervoor neemt u contact op met het secretariaat (014/ 85 00 62) of met de campus zelf.
 • Inschrijvingsdata schooljaar 2017-2018:
  •  13/02/2017: start voorrangsperiode broers en zussen + kinderen van personeel.
  •  06/03/2017: start inschrijvingsperiode voor iedereen
 • Toelatingsvoorwaarden:
  • Het CLB voorziet de documenten die noodzakelijk zijn voor een inschrijving in het buitengewoon onderwijs. Informeer goed naar het juiste type.
  • Is het noodzakelijk dat uw kind naar school kan komen met busvervoer van de school? In dat geval dient u te weten of uw kind hier recht op heeft. Hiervoor neemt u contact op met het secretariaat
   (014/ 85 00 62)

Aanmelding

 • Om uw kind aan te melden, neemt u contact op met het secretariaat (014/ 85 00 62).
 • Het secretariaat zal telefonisch enkele vragen stellen om een eerste indruk van uw kind te krijgen en om te bepalen in welke campus uw kind terecht kan.
 • De orthopedagoog van de betrokken campus zal u contacteren om de inschrijving in orde te brengen.

Inschrijving

 • Graag de aanwezigheid van beide ouders en het kind.
 • Wat heeft u nodig voor de inschrijving?
  • De doorverwijzing van het CLB
  • SIS-kaart, KIDS-ID of ISI+ kaart
  • Eventuele externe verslagen (bv. COS, OPZ, …)
 • Hoe verloopt de inschrijving?:
  • De orthopedagoog geeft u een rondleiding op de campus.
  • De orthopedagoog maakt samen met u de inschrijvingsdocumenten in orde.