Onze missie:

de 3master BaO

De 3master – basisonderwijs is een school voor buitengewoon onderwijs met (semi-)internaat van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Onze voornaamste doelstelling is er mee voor te zorgen dat een leerling later een optimale plaats vindt in de maatschappij. Daartoe laten we de ontwikkelingskansen van de leerling maximaal tot ontplooiing komen met respect voor de leerling en zijn/haar omgeving.

 

 

GO! de 3master – basisonderwijs is er voor leerlingen van 2,5 tot 13 jaar die het gewoon basis- of secundair onderwijs niet kunnen volgen door een leer- of ontwikkelingsprobleem of een beperking (type basisaanbod, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9). Alle leerlingen vinden hier een plek aan boord. Met een groot inlevingsvermogen en de wil om te zoeken naar oplossingen voor iedere leerling, bieden wij hen vaarroutes aan die passen bij hun individuele mogelijkheden en behoeftes. We bieden met andere woorden onderwijs op maat door rekening te houden met de specifieke noden van ieder individu.

 

 

Het team van GO! de 3master begeleidt ook leerlingen met verhoogde onderwijsbehoeften die in een gewone basis- of secundaire school les volgen (GON). De leerling wordt dan enkele uren per week begeleid door een leerkracht of een paramedicus van GO! de 3master.
Sinds de uitrol van het M-decreet, beschikt onze school over een M-team (Waarborgregeling). De medewerkers van ons M-team zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen en begeleiden van leerkrachten, zorgcoördinatoren en schoolteams in functie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De focus ligt op gedifferentieerd en handelingsgericht werken.

 

 

Als school van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, staan wij voor een teamgerichte, integrale benadering van de leerling vanuit een neutrale invalshoek.

 

 

 

 

Aangezien wij zowel in onze eigen school als in 170 scholen van de drie onderwijsnetten in onze regio kinderen met een brede waaier van leer- en zorgbehoeften begeleiden, zijn wij een regionaal expertisecentrum (ondersteuningsschool) voor kinderen met leer- en zorgbehoeften. Het personeel van onze school bestaat dan ook uit gespecialiseerde leerkrachten. Zij worden bovendien ondersteund door verschillende paramedici: logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten en orthopedagogen.

 

 

 

GO! de 3master – basisonderwijs is partner van

de 3master - partners