Het buitengewoon onderwijs is ingedeeld in 9 verschillende types.

  • Type 1: kinderen met een licht mentale handicap.
  • Type 2: kinderen met een matige of ernstige mentale handicap
  • Type 3: kinderen met ernstige emotionele en/of gedragsproblemen
  • Type 4: kinderen met een fysieke handicap
  • Type 5: kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis of op medische gronden verblijven in een preventorium
  • Type 6: kinderen met een visuele handicap
  • Type 7: kinderen met een communicatieve handicap
  • Type 8: kinderen met een¬†leerstoornis
  • Type 9: kinderen met een autismespectrumstoornis

Wij begeleiden kinderen vanaf 2,5 tot 13 jaar die nood hebben aan extra ondersteuning bij het onderwijs- en/of opvoedingsproces en dit voor de types 1, 2, 3, 4, 7, 8 en 9.

Eerder dan kinderen in types te bekijken, zoeken we naar de hulpvraag van het kind. Op basis daarvan worden onze groepen ingedeeld, vaak komt dit echter overeen met bovenvermelde typologie.

 

Daarnaast is onze school gespecialiseerd in de opvang van kinderen met een autismespectrumstoornis (doorgedreven autiwerking) en kinderen met een fysieke handicap met een (rand)normale begaafdheid.