De visie van de school is gebaseerd op de grote principes van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Deze zijn:

  • fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en met openheid anderen kunnen benaderen, met erkenning van hun eigenheid
  • een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening
  • mondig zijn, zodat men zijn ideeën voor de medemens helder en juist kan vertolken
  • intellectueel nieuwsgierig blijven, met een levenslange zin voor studie en vorming
  • getuigen van emotionele, esthetische en morele bewogenheid
  • oog hebben voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden
  • de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen niet enkel als ideaal vooropstellen, maar zich ook inspannen om dit ideaal in de praktijk te verwezenlijken