Lesuren

Kasterlee

elke dag: 9.00 uur tot 11.45 uur en van 13.00 uur tot 15.45 uur
woensdag: 9.00 uur tot 12.35 uur

Tielen, Herentals en Retie

elke dag: 9.00 uur tot 11.45 uur en van 12.45 uur tot 15.30 uur
woensdag: 9.00 uur tot 12.35 uur

 

Er is één speeltijd voorzien in de voormiddag en één in de namiddag.

 

De eetbegeleiding gebeurt door de klascoördinator, waar nodig bijgestaan door een paramedicus of een opvoedster van het semi-internaat.

Er is ’s morgens toezicht voorzien vanaf 8.45 uur in Kasterlee, Retie, Tielen en Herentals en ’s avonds tot alle bussen weg zijn.

Voor- en naschoolse opvang

Er is ook een mogelijkheid voor- en naschoolse opvang: dagelijks van 7.30 tot 18.30 uur, ook op woensdagnamiddag tot 18.00 uur. (wel vooraf inschrijven)

Deze opvang wordt voorzien door onze ergotherapeuten en opvoeders van het semi-internaat.
U dient uiteraard dan wel zelf de kinderen te brengen en te halen.
Enkel voor woensdag wordt een bijdrage gevraagd €2 voor eventuele uitstappen (maaltijd niet inbegrepen).
Tijdens vakantiedagen: € 10 euro per dag voor eventuele uitstappen (maaltijd niet inbegrepen, vooraf inschrijven).

Rekeningen

Het onderwijs en de therapieën in onze school zijn gratis. Ook het materiaal kan kosteloos gebruikt worden. We zijn genoodzaakt volgende zaken aan te rekenen:

 

 

schoolrestaurant (niet verplicht): middagmaal : € 5 (kleuters € 4,50)
soep / koffie / melk: € 0,70
middagtoezicht (niet op woensdag): € 0,20
zwembeurt: € 2,50
tutti frutti € 5
zee-of bosklassen (niet verplicht): € 125
€ 150 voor autiwerking (voor klassen met een half – of voltijdse duopartner)
eventuele uitstappen: inkom + € 0.40 als tussenkomst voor het vervoer (indien de bus meer dan 25 km moet afleggen, dient elke leerling € 0.04 per km extra te betalen)

 

Internaat

Kostgeld € 13 per dag (€ 235 per maand).

 

Kinderen waarvan het inkomen van de ouders het bedrag dat recht geeft op een studiebeurs niet overschrijdt, hebben recht op vermindering: € 11,50 per dag (€ 205 per maand).

 

Het eenvoudigste is dat u een vaste opdracht geeft voor 10 maanden en dat op het einde van het schooljaar een afrekening gemaakt wordt. U kan ook uiteraard elke maand het juiste bedrag vereffenen, indien u dat verkiest. Afwezigheden op internaat worden slechts in rekening gebracht vanaf 5 opeenvolgende dagen afwezigheid.