Samenwerken met ouders is een essentiële pijler van onze werking. Wij streven ernaar een open school te zijn waar ouders een volwaardige partner kunnen zijn in het leerproces van hun kind.

 

Deze samenwerking gebeurt op verschillende niveaus:

  • Eind augustus is er een kennismakingsnamiddag. Op dit moment kunnen u en uw kind kennismaken met alle personeelsleden die uw kind zullen begeleiden.
  • Eind september is er een gezamenlijke oudercontactavond. Op deze avond wordt de werking van de klas uitgelegd. U kan er ook kennismaken met orthopedagoge, de ambulante kracht, de BLIO-leerkracht en met de paramedici die uw kind zullen begeleiden. U krijgt een activiteitenrooster mee zodat u steeds weet wat er op het programma staat van uw spruit.
  • Op die avond worden er ook 2 datums vastgelegd voor een individuele bespreking van uw kind. Dit heet een klassenraad. Tweemaal per jaar gaat het team, samen met u en eventueel andere hulpverleners, rond tafel zitten om uitgebreid te bekijken hoe ver het staat met het leerproces van uw kind. Deze bespreking neemt ongeveer een 45 minuten in beslag. Data worden vroeg genoeg doorgegeven zodat u er, indien mogelijk rekening mee kunt houden.

Bij dringende problemen kan u uiteraard ook gewoon bellen met de orthopedago(o)g(e) of sociaal verpleegkundige van de school of van het internaat. Zij proberen u dan, zo snel mogelijk van een antwoord te voorzien.

Voor de dagelijkse gang van zaken is er uiteraard het contactschriftje tussen school en thuis. Hierin kunnen beide partijen praktische mededelingen doen. Ook het internaat heeft zo’n schriftje.

 

Voor ouders die aan medebeheer willen doen is er de  schoolraad. Dit is een adviserend en overlegorgaan.

 

Gaat u liever via elektronische weg, dan kan dat via onze contactpagina. Uw berichtje wordt aan de juiste persoon doorgegeven.

 

Soms doen we zelfs een beroep op ouders om bepaalde activiteiten goed te laten verlopen. We denken dan bijvoorbeeld aan het paardrijden of zwemmen voor de kinderen met motorische problemen, het wandelen,…